Theoriekolloquium

Oct. 29, 2015 at 4 p.m. in Newton-Raum, Staudinger Weg 9, 01-122

Prof. Dr. P.G.J. van Dongen
Institut für Physik, KOMET 7
peter.vandongen@uni-mainz.de

Jun.-Prof. Dr. J. Marino
Institut für Physik, KOMET 7
jamarino@uni-mainz.de

Quantum interacting particles on a ring (and other tales of topology and gauge fields)
Jun.-Prof. Dr. Matteo Rizzi (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)